fbpx
  • +372 55516249
  • info@huudik.com
Müüme ainult laos olemas olevat kaupa! Tellimusi saadame välja samal päeval!
Iga ostetud Huudikuga toetad Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi

Privaatsuspoliitika

1 ISIKUANDMETE TÖÖTLEJA 

1.1 Veebipoe Huudik.com isikuandmete vastutav töötleja on Splash OÜ (registrikood 11496524) asukohaga Turu 47/2, Tartu Eesti  ja e-kiri info@huudik.com .

2 PRIVAATSUSTEADE

2.1 Privaatsusteade: 

2.1.1 selgitab, mida me teeme sinu isikuandmete puutumatuse kaitsmiseks ja austamiseks;

2.1.2 selgitab, kuidas me kogume, kasutame ja kaitseme sinu isikuandmeid;

2.1.3 aitab sul aru saada, kuidas sinu isikuandmeid kogutakse ja kasutatakse ning millised on sinu õigused oma isikuandmetega seoses.

2.2 Sinu isikuandmete töötlemisel järgime me Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte.

2.3 Kasutame andmeid eesmärgil, milleks me andmeid kogusime ning selle eesmärgi täitmiseks vajalikus ulatuses. Eesmärgi täitumisel kustutame me isikuandmed.

2.4 Privaatsusteatest saad infot ja juhiseid, kui sa kasutad meie teenuseid või külastad meie veebilehte.

2.5 Võid kasutada meie veebilehte kas registreeritud kasutajana või lihtsalt külastades meie e-keskkonda ilma, et selleks oleks vajalik meievahelise lepingu olemasolu. Privaatsusteatest juhindume kõikidel toodud juhtudel.

2.6 Viitame privaatsusteatele ja võimaldame sellega tutvuda sinuga kasutaja tegemisel, samuti sulle teenuse, kauba ja/või e-keskkonna pakkumisel. Privaatsusteade on sulle infot edastav dokument ja ei ole osa sinuga sõlmitavast lepingust ega Huudik.com üldtingimustest.

2.7 Anname oma parima, et hoida privaatsusteade ajakohasena ja sulle kättesaadavanaSplash OÜ kodulehel www.huudik.com. Olulisematest sind puudutavatest muudatustest privaatsusteates teatame sulle meie kodulehe vahendusel, e-kirja teel või muul mõistlikul viisil.

3 ISIKUANDMED

3.1 Isikuandmed on Sinu, kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed, mida Huudik.com kogub ja töötleb üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmiseks või temaga ühenduse võtmiseks ning seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

3.2 Kliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

3.2.1 kontaktandmete (sh sinu nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, pangakonto number, ostuajalugu, eelistatud kontakteerumisviis) esitamisel meie veebisaidil või mujal (näit. telefonitsi);

3.2.2 veebisaidi kasutamisel kliendi kontoinfost või küpsiste (cookies) kaudu;

3.2.3 ostu või tellimuse sooritamisel meie e-poes isiku kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete  talletamisel  (Huudik.com võib paluda teatud veebilehe aladel vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja personaalset informatsiooni. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja teisi andmeid).

3.3 Kogume ka mitte isikut tuvastavat informatsiooni, milleks võib olla brauseri tüüp, kuupäev ja kell iga külastaja kohta.

3.3.1 Kogume seda infot, et arendada pidevalt oma veebilehte ja mõista meie klientide veebilehe kasutuse iseärasusi.

4 ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK 

4.1 Kasutame teie isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel:

4.1.1 kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks;

4.1.2 ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks;

4.1.3 pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks;

4.1.4 isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi);

4.1.5 veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

5 ÕIGUSLIK ALUS

5.1 Olenevalt andmete töötlemise eesmärgist ja omadustest, töötleme Teie isikuandmeid seaduslikult ühel järgmistest õiguslikest alustest:

5.2 Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

5.3 Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

5.4 Töötlemine on vajalik, et täita meie või kolmandate isikute õigustatud huvi, ja seejuures on Teie eraelu puutumatus piisavalt tagatud. Sellisel alusel andmete töötlemine toimub näiteks siis, kui me töötleme Teie andmeid pettuste vältimiseks või saadame Teile kui oma kliendile otseturunduspakkumisi või hoiame oma IT-süsteemide turvalisust.

6 VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE 

6.1 Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

6.2 Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.

6.3 Meie veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, seega edastame teie isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.

6.4 Võime teie Isikuandmeid edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik meie veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

6.5 Splash OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Huudik.com edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance UAB-le.

7 TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

7.1 Teie isikuandmeid hoiame serverites, mis asuvad Eesti territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

7.2 Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

7.3 Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

7.4 Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

8 ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE

8.1 Tahame olla läbipaistvad andmete suhtes, mida me Teie kohta hoiame, ja soovime olla kindlad, et need on korrektselt uuendatud. Saate vaadata enda andmeid Huudik.com kodulehel. Juhul kui soovite rohkem teavet enda isikuandmete töötlemise kohta, palun saatke meile digitaalselt allkirjastatud e-kiri aadressil info@huudik.com .

8.2 Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.

9     NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE 

9.1 Kui meie poolne isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades meie kliendituge e-posti teel.

10 KONTO SULGEMINE JA ANDMETE SÄILITAMINE

10.1 Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

10.2 Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

10.3 Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

10.4 Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

11 ISIKUANDMETE KUSTUTAMINE 

11.1 Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

11.2 Te võite meil paluda parandada või eemaldada andmeid, mis teie arvates on ebaõiged. Te võite ka paluda meil enda kohta käivad andmed kustutada, kui nende edasiseks töötlemiseks ei ole seaduslikku alust. Pange tähele, et kehtivate õigusnormide järgi ei tarvitse osa andmete puhul olla õigust neile juurde pääseda, neid parandada ega kustutada. Teie taotluse alusel on võimalik teie isikuandmete koopia edastada ka otse teisele ettevõtjale, kui see on tehniliselt teostatav.

12 ISIKUANDMETE ÜLEKANDMINE

12.1 E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

13 OTSETURUSTUSTEATED

13.1 Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest (vastav teave tuleb esitada selgelt ja eraldi igasugusest muust teabest) kliendituge e-posti teel.

13.2 E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

14 VAIDLUSTE LAHENDAMINE 

14.1 Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel info@huudik.com  või telefonitsi +372 53 966 807.

14.2  Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Kliendid kirjutavad